κελεύθομαι

[1414] κελεύθομαι, gehen, Nebenform von ἐλεύϑομαι, ἐλεύσομαι, ἤλυϑον, ἐλήλυϑα, erscheint als Aristarchs Lesart Iliad. 23, 244. Hier lies't man gewöhnlich ϑείομεν, εἰς ὅ κεν αὐτὸς ἐγὼν Ἄιδι κεύϑωμαι; Schol. Aristonic. ἡ διπλῆ, ὅτι συνέσταλκεν ἀντὶ τοῦ ϑείωμεν· καὶ ὅτι κατὰ συγκοπὴν κλεύϑωμαι ἀντὶ τοῦ κελεύϑωμαι, οἷον πορεύομαι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1414.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: