κελητίζω

[1415] κελητίζω, ein Pferd reiten; ἵπποισι κελητίζειν Il. 15, 679, von einem Wettreiten, bei dem man mehrere Pferde neben einander laufen ließ u. von einem auf das andere sprang. – In obscönem Sinne, Ar. Thesm. 153 Vesp. 501, Macho bei Ath. XIII, 577 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1415.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: