κενέβρειος

[1416] κενέβρειος, gew. τὰ κενέβρεια, sc. κρέα, Fleisch von verrecktem Vieh, das Aas, Ar. Av. 538, VLL. erkl. ϑνησίδια καὶ νεκριμαῖα κρέα; nach Phot. der Schindanger. – Ael. H. A. 6, 2 vrbdt κενέβριόν τε καὶ ϑνησείδιον.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1416.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: