κενε-αγγείη

[1416] κενε-αγγείη oder κενεαγγίη, ἡ, ion. = κεναγγία, Hungern, Hippocr.; Blutlassen, Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1416.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: