κενο-κοπέω

[1417] κενο-κοπέω, leeres Stroh dreschen, von leerem Geschwätz, Chrysipp. bei Plut. de stoic. repugn. 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1417.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: