κενο-λογία

[1417] κενο-λογία, , leeres Geschwätz, Plut. adv. Stoic. 22 neben μεγαλαυχία.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1417.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: