κενο-παθέω

[1417] κενο-παθέω, leere Empfindungen haben, ohne reellen Inhalt, Sext. Emp. pyrrh. 2, 49 im Ggstz von ἀληϑῶς καταλαμβάνει ἡ αἴσϑησις.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1417.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: