κενο-ταφέω

[1417] κενο-ταφέω, Einem in der Fremde Gestorbenen, dessen Leichnam man nicht auffinden kann, ein leeres Grabmal errichten; ὃν ἀπόντα κενοταφεῖ Eur. Hel. 1562; δέμας 1066; τὸν βίον, gleichsam lebendig begraben, Plut.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1417.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: