κεντρο-βαρής

[1418] κεντρο-βαρής, ές, nach dem Mittelpunkt durch seine Schwere strebend, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1418.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: