κεπφόομαι

[1419] κεπφόομαι, sich wie der Vogel κέπφος leicht locken u. berücken lassen, VLL. u. K. S., die auch das act. haben; Cic. ad Att. 13, 40 sagt sed ego ipse κεκέπφωμαι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1419.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: