κεράμιον

[1420] κεράμιον, τό, eigtl. dim. von κέραμος, irdenes Gefäß, Geschirr; οἰνηρόν Her. 3, 6; Plat. Crat. 440 c; οἴνου Xen. An. 5, 9, 15. 10, 3; Dem. 35, 10; ein Weingefäß, das einen μετρητής (339/118 Berl. Quart) enthält, vgl. Böckh Staatshaush. p. 107; – ταριχηρά, Arist. H. A. 4, 8, vgl. Plut. Symp. 4, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1420.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: