κερατο-ειδής

[1422] κερατο-ειδής, ές, hornartig; χιτών, Hornhaut, Poll. 2, 70; Medic.;ἦχος, von den durch die Nase gesprochenen Buchstaben μ u. ν, D. Hal. de C. V. 14; – hornförmig, τὸ κ. τῆς σελήνης Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1422.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika