κερατόω

[1422] κερατόω, zu Horn machen; Ael. H. A. 12, 18; βάσις κεκερατωμένη, aus Horn, Schol. Ar. Ran. 232.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1422.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: