κερατῖτις

[1422] κερατῖτις, ιδος, μήκων Theophr. u. Diosc., hornförmig, eine Art wilder Mohn.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1422.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika