κερατ-ῶπις

[1422] κερατ-ῶπις, ιδος, ἡ, mit gehörntem Antlitz, Μήνη Maneth. 4, 91.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1422.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika