κεραυνό-βλητος

[1422] κεραυνό-βλητος, dasselbe, Schol. Soph. Ant. 1126 u. a. Sp., auch übertr., angedonnert, verblüfft.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1422.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: