κεραϊτις

[1419] κεραϊτις, ιδος, ἡ, ein Kraut, auch βούκερως u. τῆλις genannt, Diosc.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1419.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: