κερδώ

[1424] κερδώ, οῦς, ἡ, der Fuchs; Ar. Equ. 1063 κερδὼ δολία; vgl. Luc. Hermot. 84. Vgl. κερδαλέη. – Nach Artemidor. 3, 28 auch = γαλῆ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1424.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: