κερε-αλκής

[1424] κερε-αλκής, ές, poet. = κεραλκής; ταῦρος Ap. Rh. 4, 468; Callim. Dian. 179; Opp. Cyn. 2, 103.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1424.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika