κερκιδο-ποιϊκή

[1424] κερκιδο-ποιϊκή, , sc. τέχνη, die Weberschiffmacherkunst, Arist. polit. 1, 5.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1424.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: