κερκωπίζω

[1424] κερκωπίζω (nicht von κέρκος, nach Eust. ἀπὸ ζώων προςσαινόντων τῇ κέρκῳ, sondern von κέρκωψ), sich affenmäßig betragen, spotten, betrügen, äffen, Zenob. 4, 50.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1424.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: