κερματίζω

[1425] κερματίζω, zerstückeln, zerreiben, zerlegen; neben ϑρύπτω, Plat. Crat. 426 e; κατὰ σμικρὰ τὰ σώματα Tim. 62 a; τὸ ἕν Rep. VII, 525 e; Achaeus bei Ath. IX, 368 a; übertr., λόγον B. A. 47; auch = zu kleiner Münze schlagen, ausprägen, χαλκείην δαίμονα Byz. anath. 17 (XI, 271).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1425.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: