κερουτιασμός

[1425] κερουτιασμός, , Stolz, Phot. lex., wenn die Lesart richtig ist.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1425.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: