κερο-ειδής

[1425] κερο-ειδής, ές, hornähnlich, ἕρπυλλον, nach den Blättern benannt, Nic. Th. 909.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1425.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika