κερχνηΐς

[1426] κερχνηΐς, ΐδος, ἡ, zsgzgn κερχνῄς, ῇδος, = Vorigem, Ar. Av. 588; κερχνῇδας Eubul. Ath. II, 65 e; Arist. H. A. 2, 12; Ael. H. A. 2, 43 κεγχρηΐς; auch bei Arist. findet sich die v. l. κεγχρίς.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1426.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: