κευθῆνες

[1426] κευθῆνες, οἱ, nach Suid. οἱ καταχϑόνιοι δαίμονες.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1426.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: