κεφαλαι-ώδης

[1427] κεφαλαι-ώδης, ες, der Hauptsache nach, summarisch; ὅσα κεφαλαιώδη μάνϑανε Luc. D. Mort. 20, 1; a. Sp.; κεφαλαιωδέστερος Luc. salt. 61; vgl. noch Lob. zu Phryn. 271. – Adv. κεφαλαιωδῶς, Arist. rhet. 3, 14. 19; Pol. 1, 13, 1; häufig bei Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1427.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: