κηδεμονία

[1429] κηδεμονία, , Besorgung, Pflege; neben αἰδώς Plat. Rep. V, 463 d; Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1429.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: