κηθίς

[1430] κηθίς, ίδος, ἡ (nach Ath. von ΧΑΩ, χανδάνω), – 1) das Gefäß, in welches beim Wählen der Richter die Loose geworfen wurden, s. κηϑάριον u. Schol. zu Ar. a. a. O., sonst κημός. – 2) der Becher, in dem man beim Würfelspiel die Würfel umschüttelt, bevor man sie ausschüttet, Poll. 7, 203, gew. κήϑιον, Poll. 10, 150, sonst φιμός.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1430.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: