κηκάς

[1430] κηκάς, άδος, ἡ, schlecht machend, schmähend, scheltend, beschädigend; γλῶσσα Callim. frg. 253; ἀλώπηξ Nic. Al. 185.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1430.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: