κηπουργία

[1432] κηπουργία u. κηπουργικός, f. l. für κηπουρία u. κηπουρικός, wie Bekker Poll. 7, 140. 141 lies't; aber 7, 101 steht noch κηπουργία.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1432.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: