κηριο-ποιός

[1433] κηριο-ποιός, Wachs, Honigwaben bereitend, Arist. H. A. 9, 40 A.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1433.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: