κηρόω

[1434] κηρόω, 1) (von κηρός), mit Wachs überziehen, Sp.; aus Wachs bilden, κηρώσασϑε ἄγγεα Zenob. (IX, 226); κεκήρωται ἡ σύριγξ, mit Wachs zusammengefügt, Long. 2, 35. – 2) (von κήρ), verletzen, beschädigen, VLL. – Pass. bei Clem. Al.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1434.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: