κηρῡκιο-φόρος

[1434] κηρῡκιο-φόρος, den Heroldstab tragend, E. M. 812, 23 conj.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1434.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: