κητόομαι

[1435] κητόομαι, zum Seeungeheuer, zum großen Meerfisch heranwachsen, κητουμένῳ τῷ ἰχϑύϊ Ael. H. A. 14, 23.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1435.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: