κητ-ώδης

[1435] κητ-ώδης, ες, von der Art, der Größe der Seeungeheuer, großer Meerfisch, Arist. H. A. 8, 2; – übh. groß, ungeheuer, ἐλεφάντων ἀγέλας καὶ ἄλλα ζῷα κητώδη D. Sic. 2, 54.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1435.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: