κηώδης

[1436] κηώδης, ες (καίω, aber schwerlich mit ὄζω zusammengesetzt), duftig, wohlriechend, wie angezündeter Weihrauch (etwa κῆος = ϑύος mag zum Grunde liegen); κόλπος Il. 6, 483; τῷ καὶ γειναμένῳ κηώδεα φύετο πάντα D. Per. 941. Vgl. das Folgende.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1436.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: