κιθάρα

[1437] κιθάρα, , 1) die Cither, ein Saiteninstrument, vgl. κίϑαρις; Plat. Rep. III, 399 d u. Folgde; ἑπτάφϑογγος Eur. Ion 882, Ἀσιάς Cycl. 443, öfter. Sie war von der λύρα unterschieden, durch Hermes erfunden. – 2) = κίϑαρος, Brusthöhle, Brust, Sp. – 3) Bei Plut. de fluv. 3, 4 eine Pflanze.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1437.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: