κιθάρισμα

[1437] κιθάρισμα, τό, das auf der Cither Gespielte, Plat. Prot. 326 b u. Sp., wie D. Cass. 63, 26.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1437.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: