κιθαριστύς

[1437] κιθαριστύς, ύος, ἡ, ion. = κιϑάρισις, das Citherspielen; Il. 2, 600; Phanocl. bei Stob. Floril. 64, 14.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1437.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: