κικκάβινον

[1438] κικκάβινον, erkl. Hesych. ἐλάχιστον, οὐδέν. Von

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1438.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: