κιμβάζω

[1438] κιμβάζω, niederkauern, u. dah. zaudern, säumen, nach Phot. 166, 13 = στραγγεύεσϑαι. Vgl. ὀκιμβάζω, σκιμβάζω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1438.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: