κιναβράω

[1438] κιναβράω, einen Bocksgeruch haben, stinken, αἰγῶν τε κιναβρώντων Ar. Plut. 294.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1438.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: