κινδῡνευτικός

[1439] κινδῡνευτικός, zum Wagen geneigt, waghalsig, Arist. rhet. 1, 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1439.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: