κιννάβευμα

[1441] κιννάβευμα, τό, = Folgdm, auch κινάβευμα geschrieben.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1441.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: