κινυρίζω

[1441] κινυρίζω, = Folgdm; Schol. Il. 9, 612 geben ὀδυρόμενος, κινυρίζων als v. l. des Zenodot. für ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1441.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: