κισσαβίζω

[1442] κισσαβίζω, att. κιτταβίζω, wie der Häher schreien, Poll. 5, 90.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1442.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: