κισσο-φορέω

[1443] κισσο-φορέω, att. κιττοφορέω, Epheu tragen, sich mit Epheu bekränzen od. den mit Epheu umwundenen Thyrsus tragen, dah. = in bacchischer Begeisterung sein; Diosc. 29 (VII, 707); Plut. ed. lib. 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1443.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: