κιῤῥίς

[1442] κιῤῥίς, ίδος, ἡ, ein Fisch; nom. κίῤῥις Opp. Hal. 1, 129; accus. κιῤῥίδα 3, 187; vgl. E. M. 515, 12, wo es auch Habicht (vgl. κεῖρις) u. lat. λύχνος erklärt wird.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1442.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: