κλάγγω

[1444] (κλάγγω, kommt als praes. nicht vor, denn Hes. Sc. 406 ist für κλάγγοντε richtig κλάζοντε hergestellt, s. κλάζω).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1444.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: